Contact

Project CoordinatorFACEPA
Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (Federation of Adult Cultural and Educational Associations).

Via Laietana, 41, 1º1ª
08003 Barcelona
Spain

Tel: +34 93 315 29 69
Fax: +34 93 310 05 47
Email: facepa@facepa.org
Web: http://www.facepa.org