Projekto aprasymas

Projektu „STEP: Žingsniai link Europos bendradarbiavimo“ siekiama atkreipti dėmesį į vis didesnę reikšmę mūsų visuomenėje įgyjantį imigracijos reiškinį bei skatinti veiksmus, padedančius įtraukti įvairias kultūrines grupes į visuomenę.

Pagrindinis projekto tikslas yra platinti ir naudoti produktus, sukurtus trijuose ankstesniuose Europos Komisijos Socrates Gruntvig 1 programos projektuose, susijusiuose su migracijos procesais bei imigrantų lygių galimybių užtikrinimu

MOSAIC: Sinerginės veiklos modeliai imigrantų konsultavimui (angl. – Models of Synergetic Activities in Immigrant Counselling), koordinuotas Instituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (Italija);

Who Speaks. Kas kalba. Migrantų balsas suaugusiųjų švietime (angl. – Who Speaks. The voices of immigrants on adult education), koordinuotas Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (Ispanija)

Participation of Migrants in Further Education, Migrantų dalyvavimas tolesniame švietime (angl. – Participation of Migrants in Further Education), koordinuotas Multikulturelles Forum Lünen e.V. (Vokietija).

Projekto uždaviniai:

Skleisti informaciją apie sėkmingus projektus, orientuotus į tris skirtingas migracijos proceso fazes: sutikimą ir įvertinimą (projektas MOSAIC), visuomeninį dalyvavimą (projektas Kas kalba) bei tolesnio švietimo  prieinamumą (projektas Migrantų dalyvavimas tolesniame švietime).

Skatinti, kad priimanti visuomenė atsižvelgtų į imigrantų poreikius, kadangi žmonių, kurie pakeičia savo gyvenamąją vietą ieškodami geresnių darbo, mokslo, gyvenimo ir t.t. sąlygų, o taip pat tų, kurie  yra priversti palikti savo šalį pvz. dėl karo ir ieškoti prieglobsčio kitoje valstybėje, skaičius palaipsniui auga.

Projekto tikslinė grupė yra suaugusieji migrantai, kurie dalyvauja mokymosi procesuose priklausydami suaugusiųjų mokykloms ir švietimo asociacijoms projekte dalyvaujančiose šalyse (Ispanijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje).